رفتن به محتوای اصلی
01732009125-29 info@omidavaranferdosi.ir

جبران هزینه آمبولانس در هر صورت امکان پذیر است؟

جبران هزینه آمبولانتس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل انتقال بیمه شده (در زمان بستری) به سایر مراکز تشخیص و درمانی طبق دستور پزشک می باشد.

جبران هزینه ویزیت پزشکان مختلف بر چه اساس می باشد؟

جبران هزینه ویزیت پزشکان عمومی ، متخصص ، فوق تخصص بر اساس تعرفه مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی پس از کسر سهم بیمه گر اول قابل پرداخت می باشد.

منظور از دوره انتظار چیست؟

دوره انتظار مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

دوره انتظار شامل چه مواردی می گردد؟

دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان، شش ماه میباشد.

دوره انتظار جهت استفاده از پوشش بیماریهای مزمن، سه ماه میباشد.

بیماری های مزمن مانند پیوند اعضا، تعویض مفاصل، فتق، گواتر، لوزه، بیماری های ریوی، سرع، تشنج، بزرگی پروستات، بیماری های مربوط به آن، دیسک ستون فقرات، بیماریهای نئو پلاستیک، پولیپ و انحراف بینی، سینوزیت، کیست تخمدان، هیستر کتومی، سینستول و رکتوسل، بیماری های کلیوی، سنگ کیسه صفرا، ماستو یید کتومی، کاتاراکت، بیماری های مزمن قلبی و عروقی،  دیابت و عوارض آن، جراحی های مربوط به چاقی، بیماری های دهان و دندان، آرتروز و ….

به استثنای موارد اورژانس که منجر به بستری بیمار در مراکز درمانی می گردد.

جبران هزینه های لیزیک برچه اساس است؟

جبران هزینه های لیزیک/لازک چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات، با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی، دوربینی بعلاوه نصف آستیگمات) 3 دیوتپر یا بیشتر باشد.

در طول مدت قرارداد چه افرادی میتوانند اضافه شوند؟

افرادی که در طول مدت قرارداد میتوانند به تعداد بیمه شدگان اضافه شوند، عبارتند از افراد جدید الاستخدام (منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر 2 ماه پس از تاریخ استخدام) همسر کارکنانی که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند (منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ ثبت ازدواج) و همچنین افرادی که در طی دوره قرارداد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی قرار میگیرد (با ارائه مستندات قانونی و منوط به اعلام بیمه کذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تغییر وضعیت کفالت) نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند (منوط به اعلام لیست از سوی بیمه گزار حداکثر دوماه پس از تولد).

موارد حذف بیمه شدگان کدام است؟

موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از فوت، خروج از کفالت و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گزار قطع می شود.

آیا اعمال جراحی زیبایی تحت پوشش می باشد؟

اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود تحت پوشش نمی باشد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث تحت پوشش در طی مدت قرار داد باشد.

برگشت به بالا